PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN, a.s.

JE DYNAMICKY SA ROZVÍJAJÚCA SPOLOČNOSŤ, KTOREJ HLAVNÝ
SMER ČINNOSTI JE ZAMERANÝ NA POSKYTOVANIE KOMPLEXNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB. VĎAKA SÚSTREDENÉMU ÚSILIU NA
KVALITU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB A ŠIROKÉMU SPEKTRU
PONÚKANÝCH ČINNOSTÍ SA SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN, a.s. ZARADILA
MEDZI ŽIADANÉ ŠPIČKOVÉ SPOLOČNOSTI NA POLI BEZPEČNOSTNÉHO SERVISU.

iso-certifikat
QMS ISO 9001:2008

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN, a.s. VYBUDOVALA A CERTIFIKOVALA SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA STN EN ISO 9001:2008.