INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN, a.s.

ZAMESTNÁVA VIAC AKO 860 ZAMESTNANCOV A TENTO
POČET SPOLU S PRIBÚDAJÚCIMI AKTIVITAMI NEUSTÁLE NARASTÁ.

NAŠA SPOLOČNOSŤ PONÚKA KOMPLEXNÉ SLUŽBY, POČNÚC BEZPEČNOSTNÝM AUDITOM, PORADENSTVOM, OCHRANOU OSÔB
A MAJETKU, PROJEKTOVANÍM, MONTÁŽOU A SERVISOM.

iso-certifikat
QMS ISO 9001:2008

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN, a.s. VYBUDOVALA A CERTIFIKOVALA SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA STN EN ISO 9001:2008.