NÁVRHOVÁ ANALÝZA

NAŠA SPOLOČNOSŤ SA V KOMPLEXNOM BEZPEČNOSTNOM SERVISE SYSTÉMOVO ŠPECIALIZUJE NA PROFESIONÁLNU OCHRANU OSÔB, JEJ ČINNOSTÍ, FYZICKÚ A ELEKTRONICKÚ OCHRANU OBJEKTOV.

NÁVRHOVÁ ANALÝZA OBSAHUJE:

NÁVRH SYSTÉMU VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ OCHRANY OBJEKTU

NÁVRH KONTROLNEJ ČINNOSTI PRI PRÍCHODE RESP. ODCHODE OSÔB VRÁTANE EVIDENCIE

NÁVRH RIEŠENIA DOPRAVNÉHO SYSTÉMU

NÁVRH ZABEZPEČENIA PREPRAVY FINANČNÝCH HOTOVOSTÍ

NÁVRH ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENIA OBJEKTOV