PONUKA SLUŽIEB KOMPLEXNÉHO BEZPEČNOSTNÉHO SERVISU:

NAŠA SPOLOČNOSŤ SA V KOMPLEXNOM BEZPEČNOSTNOM SERVISE SYSTÉMOVO ŠPECIALIZUJE NA PROFESIONÁLNU OCHRANU OSÔB, JEJ ČINNOSTÍ, FYZICKÚ A ELEKTRONICKÚ OCHRANU OBJEKTOV.

V ZÁUJME KLIENTA OPERATÍVNE RIEŠIME AKÉKOĽVEK PRIPOMIENKY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA, RUČÍME ZA ZVERENÝ MAJETOK KLIENTA A ZA ČINNOSTI SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB V DANOM OBJEKTE.

PONUKA SLUŽIEB OBSAHUJE:

BEZPEČNOSTNÉ PORADENSTVO

CELOPLOŠNÁ FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTOV, OSOBNÁ OCHRANA (FYZICKÁ OCHRANA OSÔB)

RECEPČNÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACIE A KAMEROVÉ SYSTÉMY, PREDAJ, PROJEKCIA, MONTÁŽ, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS, REVÍZIE

PREPRAVA FINANČNÝCH HOTOVOSTÍ

AKREDITÁCIA NA VYKONÁVANIE ODBORNEJ PRÍPRAVY