RUČENIE SPOLOČNOSTI

ZÁRUKY, KTORÉ NAŠA SPOLOČNOSŤ POSKYTUJE SÚ PLNE ZAKOTVENÉ V KAŽDEJ OBCHODNEJ ZMLUVE. RUČÍME ZA NAMI VYKONÁVANÚ ČINNOSŤ V PLNOM ROZSAHU.

V ZÁUJME KLIENTA PREVÁDZAME DÔSLEDNÚ KONTROLU BEZÚHONNOSTI A PRACOVNÉHO NASADENIA NAŠICH ZAMESTNANCOV, KTORÁ ZNIŽUJE RIZIKÁ NA MINIMUM.

SPOLOČNOSŤ D.I. SEVEN, a.s JE POISTENÁ V POISŤOVNI KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, A.S., A TO DO VÝŠKY 2 000 000 EUR ZA SPÔSOBENÚ ŠKODU.

D.I. SEVEN, a.s JE TAKTIEŽ POISTENÁ NA SPÔSOBENÚ ŠKODU NA STRÁŽENÝCH MOTOROVÝCH VOZIDLÁCH DO VÝŠKY 33 000 EUR.

iso-certifikat
QMS ISO 9001:2008

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN, a.s. VYBUDOVALA A CERTIFIKOVALA SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA STN EN ISO 9001:2008.