VÝBER ZAMESTNANCOV

SPOLOČNOSŤ VENUJE VÝBERU SVOJICH ZAMESTNANCOV ZNAČNÚ POZORNOSŤ.

KAŽDÝ NOVÝ ZÁUJEMCA PRECHÁDZA NÁROČNÝM VÝBEROVÝM KONANÍM, PRI KTOROM SA KLADIE VEĽKÝ DÔRAZ NA BEZÚHONNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ, DOBRÝ ZDRAVOTNÝ A PSYCHICKÝ STAV, PRÍJEMNÉ A ÚSTRETOVÉ VYSTUPOVANIE, ZÁUJEM O DANÚ PRÁCU, INICIATÍVU A TAKTIEŽ KLADNÉ REFERENCIE OD PREDCHÁDZAJÚCEHO ZAMESTNÁVATEĽA.
OCHRANA OBJEKTOV JE ZABEZPEČOVANÁ ZAMESTNANCAMI SPOLOČNOSTI D.I.SEVEN, a.s., KTORÍ SÚ VYBAVENÍ DOSTUPNÝMI VECNÝMI BEZPEČNOSTNÝMI PROSTRIEDKAMI.